QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

pracovisko skúšobne stavebných hmôt

Pracovisko Svit

Ing. Vladimír Korp
vedúci pracoviska
+421 527 887 551
+421 905 884 215
korp@qualiform.sk
ul. SNP 722/1A, 059 21 Svit

základné údaje

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.
Pasienková 9 D
Bratislava 821 06
35 826 045
SK 2020260968

kontaktujte nás

‭+421 253 637 042
qualiform@qualiform.sk
mapa

pracoviská

Bratislava
Svit

Česká republika

kontaktujte nás

‭+420 605 200 500
info@qcontrol.cz
http://qcontrol.cz