QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

vedenie spoločnosti

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

+421 253 637 042
qualiform@qualiform.sk
Pasienková 9 D, 821 06 Bratislava
35826045
SK 2020260968

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

Ing. Jan Jašek
konateľ spoločnosti
jasek@qualiform.sk

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

Ing. Jana Hozzová
riaditeľka, prokuristka
+421 908 765 217
hozzova@qualiform.sk

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN

CERTIFIKÁCIA STAVEBNÝCH VÝROBKOV

Ing. Jana Hozzová
vedúca AO SK12, NO 1481
+421 253 637 045
+421 908 765 217
hozzova@qualiform.sk
Pasienková 9D, 821 06 Bratislava

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN NA SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA

Ing. Iveta Biláková
vedúci certifikačného orgánu
+421 253 637 046
+421 917 206 481
bilakova@qualiform.sk
ul. SNP 722/1A, 059 21 Svit

pracoviska skúšobne stavebných hmôt

Pracovisko Bratislava

Jozef Varga
vedúci pracoviska
+421 245 649 678
+421 907 794 632
varga@qualiform.sk
Pasienková 9D, 821 06 Bratislava

Pracovisko Svit

Ing. Vladimír Korp
vedúci pracoviska
+421 527 887 551
+421 905 884 215
korp@qualiform.sk
ul. SNP 722/1A, 059 21 Svit

základné údaje

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.
Pasienková 9 D
Bratislava 821 06
35 826 045
SK 2020260968

kontaktujte nás

‭+421 253 637 042
qualiform@qualiform.sk
mapa

pracoviská

Bratislava
Svit

Česká republika

kontaktujte nás

‭+420 605 200 500
info@qcontrol.cz
http://qcontrol.cz