QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

pracovisko skúšobne stavebných hmôt

Pracovisko Bratislava

Jozef Varga
vedúci pracoviska
+421 245 649 678
+421 907 794 632
varga@qualiform.sk
Pasienková 9D, 821 06 Bratislava

základné údaje

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.
Pasienková 9 D
Bratislava 821 06
35 826 045
SK 2020260968

kontaktujte nás

‭+421 253 637 042
qualiform@qualiform.sk
mapa

pracoviská

Bratislava
Svit

Česká republika

kontaktujte nás

‭+420 605 200 500
info@qcontrol.cz
http://qcontrol.cz